AVÍS LEGAL:

Aquesta web pertany a TDS EXPORT FITTING SLU Amb CIF: B-64073885 seu social a
C / DE LES FONTS, NAU 13 (Polig.DOGV.Pont) 08.254 Pont de Vilomara (Barcelona)
Telf: 938318844 FAX: 938317557
Email: adm@tdsexport.com
Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom ____ Foli __, Full ____ Inscripció __
Desenvolupa l'activitat de DISTRIBUCIÓ I EXPORTACIÓ A L'ENGRÒS.

PROTECCIÓN DE DATOS

Mediante el presente Aviso Legal y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la empresa avisa a los usuarios de su política de protección de datos, para que estos determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que le puedan requerir con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los servicios ofrecidos.Excepte en els camps en que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment.Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa.Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició a: TDS EXPORT FITTING SLU, al c / DE LES FONTS, NAU 13 (Polig.DOGV.Pont) 08.254 Pont de Vilomara (Barcelona).Incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Imagen de seguimiento