Juntes EPDM

 

EPDM: E tileno P ropileno D ieno tipus M (ASTM)

Composició:

El cautxú d'etilè propilè diè o EPDM (etilè propilè diè tipus M ASTM) La composició d'aquest material conté entre un 45% i un 75% d'etilè, sent en general més resistent com més gran sigui aquest percentatge.

Propietats:

Té bones propietats com a aïllament elèctric, una resistència molt bona als agents atmosfèrics, àcids i àlcalis, i als productes químics en general, sent susceptible a atac per olis i petrolis. La temperatura de treball oscil.la entre els -40 i els 140 ° C.

Imagen de seguimiento