Juntes FKM

 

FKM: F Lour K ARBONA M OMOMER

 

Composició:

 

És un termo polímer de hexafluorpropileno amb fluorur de vinilidè, tetrafluoretileno i eterperfluorometil vinílic.

El nom conegut més estès en la indústria és: Cautxús Floure, i la seva abreviatura coneguda internacional és: FKM.

Propietats:

Resistència al fred satisfactòria entre: -30 º C / -50 º C

Extraordinària resistència a la temperatura. A la calor, en continu fins: 250 º C

E intermitent de fins a: 300 º C

Les Juntes de FKM són autoextingible i tenen una alta resistència al Ozó ia la Intemperie.

Excel.lent deformació romanent a la compressió a altes temperatures.

Imagen de seguimiento