Juntes Belp CSA 25
Juntes Belp CSA 25

DESCRIPCIÓ:

 

Junta Klinger. Junta Belp. Utilitzades majorment en les unions de canonades. El muntatge de les brides necessita d'una Junta Plana per evitar les fuites i aconseguir un segellat correcte. Els materials més usats són el cartró, el cautxú i fins i tot el plàstic. Les juntes es encunyar partint de planxes.

COMPOSICIÓ:

Planxa per a juntes fabricades amb fibres orgàniques i fibres minerals barrejades en una matriu de cautxú. El material així obtingut és una planxa per a juntes per a un rang ampli d'usos. La seva baixa permeabilitat al gas i el seu reduït cost fan d'aquesta planxa de comprimit per a juntes, el producte sense amiant adequat per a la majoria de serveis comuns (aigua, aire, greixos i diversos dissolvents).

Material dissenyada per funcionar amb aigua, aire, gasos i en aplicacions moderades.

Imagen de seguimiento